Бусадтай харилцах харилцаагаа сайжруулах 4 алхам

Хэн нэгэн х н таныг гомдоох ед та ямар хариу йлдэл з лдэг вэ? Эхлээд гомдоовол за яахав энэ удаа з гээр нг р е гээд дууг й нг рч дахиад гомдоовол араандаа зууж дахиадгомдооволуурлажтэрх нээсзайгаабарьдагуу?Хэннэгэнх нтэймуудалцаж маргалдах ед танд ямар мэдрэмж т рд г вэ? Зарим х м с муудалцсан х нтэйгээ дахиж дуугардагг й б г д дотроо тэр х нийг зэв цэж зэн яддаг. Харилцаагаа сайжруулах нь таны эр л мэнд болон сэтгэл санаанд тустай байдаг. Гэхдээ тухайн х н байнга дарамтыг

з лж байвал рийнх сэтгэл санааг хамгаалахын тулд холдох хэрэгтэй байдаг!

рийнх юу мэдэрснийг хуваалцаж сурах

Харилцаан дээр х м с рийнх юу мэдэрснийг хэлэхийн оронд чи яагаад надад ингэж хандаж байгаа юм бэ гэж хэлдэг. Тухайлбал, чиний надад хэлсэн г надад муухай санагдлаа чи ямар утгаар хэлсэн бэ? Гэж хэлэхийн оронд чи яагаад намайг доромжилж байгаан? Чи ингэж хэлдэг хэн юм бэ? Чамд доромжлуулах болоог й ш ! Гэх мэт рт

т рс нмэдрэмжийнталаархэлэхг йгээрн г х нр шууддайрдаг.Альэсвэл рт

т рс н мэдрэмжийг хуваалцахг й дуугуй нг рд г б г д хожим нь яг ижилхэн
гаргах ед ил их гомддог. Хэн нэгэн х н танд тааг й сэтгэгдэл т р лсэн бол тэр дор нь

йлдэл рт т рс н мэдрэмжийг хуваалцаж харилцаагаа з в хадгалж лдэхийг хичээгээрэй.

Яриаг аядуу з л н дуу хоолойгоор эхэлж сурах

Судалгаагаар ямар ч т рлийн харилцааг аядуу з лн р эхлэхг й бол цаашаа 15 минутын турш асуудал хурцаддаг гэдгийг баталжээ. Та бусадтай ярилцахдаа аль болох шир н дуу хоолой юмуу шир н харцтайгаар битгий эхлээрэй. Ямар ч асуудал байсан аль болох аядуу нг аясаар эхлэх юм бол т гсг л нь ч м н адил эерэг байх болно! Ууртай байгаа бол эхлээд р тайвширсны дараа ярилцахыг хичээгээрэй!

Эрэгтэй эмэгтэй х м сийн харилцааны онцлогийг ойлгох

Эмэгтэйч д хоорондоо ярьж суухдаа ямар ч сэдвээр хэдэн ч цаг ярилцаж тэрнээсээ аз

жаргалыг авдаг. Харин эсрэгээр эрч дийн хувьд эхнэрээ юм ярих
ил тэй зааварчилгаа г х юмуу гарц шийдлийг хэлдэг. Эмэгтэй х
сонсох нь л тэдэнд тайвшрал болон халамжийг гд г бол эрэгтэй х
сонсохоосоо ил тэй ингэхг й яасан юм, одоо тэгээд яахав би юу хийх гэх мэт хариу

йлдэл з лдэг. Х ил тэй ингэ тэг, за с хариу г х с мн

Х ний тархи нг рс

хдээ ч м н адил сонсож тэдний сэтгэл мэдрэмжийг сонсохоосоо ртэй юм, юундаа сэтгэлээр унадаг юм гэх мэт хариу з лдэг. Та

маш сайн сонсдог байгаарай!

н дурсамжийг одоогийнхтой салгаж х лээж авдагг й!

Тах нтэймаргалдажмуудалцаадсалжболногэхдээтанытархитааг ймэдрэмжийг бичиж лдээдэг. Та ахин хэн нэгэнтэй маргах юм уу муудалцах ед мн нь мэдэрч байсан мэдрэмжсэдэрчхарилцаауламх ндэрдэг.Тухайнмуудалцсанх н рх нбайсанчурьд нь маргаж муудалцаж байсан ед т рс н мэдрэмж сэдэрснээр улам сэтгэл шархалдаг. Ямар ч т рлийн харилцаанд сэв лдэх боломжийг битгий олгоорой! Мэдээжийн хэрэг танд

ед нь сонсохоосоо ний хувьд ярихыг нь

м с яриаг нь

дахиндахинхоручруулсанх нээсзайгаабарихньз йтэй!Гэхдээтэрхарилцаанаасавсан шархшаналалаадотрообитгийхадгалаарай!Шаардлагатайболмэргэжлийнсэтгэлз йчид хандаарай!

Spread the word. Share this post!

About the Author