2019.02.21
Нийтлэгч: Focus on the Family Mongolia‐ Гэр Б л Анхаарлын Т вд байгууллагын тэрг н, клиниксэтгэлз йчТ.Хонгорзул

Сэтгэлийн дархлаагаа хэрхэн сайжруулах вэ?

Урт удаан влийг даван урин дулаан цаг наашилж буй энэ хавар цагт х м с сэтгэл санаа тогтворг й болох, сэтгэлээр унах, сэтгэл гэгэлзэх, улирлын чанартай вчин сэдэрдэг е билээ.Цагулирлынчанартайсэтгэлсанаатайвг йтэх,сэтгэлээрунах,гэгэлзэхньхэвийн
б г д энэ нь в л цагт нар бага здэг, х йтэнд гэртээ хоргодох, нийгмийн харилцаа хязгаарлагдах зэрэгтэй холбоотой байдаг. Тэгвэл сэтгэлийн дархлаагаа хэрхэн сайжруулах талаархз вл мжийгтаб хэндээх ргье!

Дасгал х д лг н бол стресс тайлах номер нэг арга

Х ний сэтгэл санааг др г байхад н л лд г мэдрэлийн эс дамжуулагчийг серитонин гэж нэрлэдэг б г д дасгал х д лг ний ачаар энэ нь тархинд ялгарснаар сэтгэл санааг тайвшруулдаг. Судалгаагаар х н 7 хоногийн 3 д рт дундажаар 45 минут алхах юмуу дасгал х д лг н хийх нь сэтгэл санааг др г болгодог гэдгийг баталсан байдаг. Антидепрессант тайвшруулах эмийн найрлаганд серитонин агуулагдсан байдаг б г д бид уг нь нийг натурал аргаар авах боломжтой байдаг гэсэн г юм.

Судалгаагаар эрчтэй аэробек‐д явах нь сэтгэл гутралыг анагаахад н л лд г гэж здэг.

ртт ржбайгаамэдрэмжээитгэмжтэйх ндхуваалцах

Х нийгхамгийнихтавг йт йлжсэтгэлээрунахадх ргэдэгз йлболтааг йсэтгэлмэдрэмж, толгойнооссалахг йбодолбайдаг.Ямарнэгасуудлаасболжшаналж,байнгасэтгэл санаагаар унаж байгаа бол дотороо битгий хадгал. рт ойр байдаг хэн нэгэнд хуваалцаж сэтгэлээ онгойлгоорой. Сэтгэлээ тайтгаруулахын тулд шоудах, уух, мансуурах, ямар нэг хорт зуршилд автах нь т р зуурын л вчин намдаагч гэдгийг санаарай. Таныг ойлгожсонсоххэннэгэнх нбайгаагэдэгтитгээрэй.Шаардлагатайболмэргэжлийнсэтгэл з йчидхандаарай.

рт цаг зав гарга

рийнх хийхдуртайз йлсийгтогтмолхийхньтанысэтгэлсанааг др гболгоно.Ажил ихтэй ед рийнх хийх дуртай з йлсийг орхигдуулж, найз н х дтэйг уулзахг й байх тусам улам сэтгэлээр унах тал бий. Сайхан х гжим сонсох, дуртай киногоо зэх, б жиглэх, зураг зурах, спортоор хичээллэх гэх мэт. Амралт зугаалгаар явж ажил болон орчноосоо нэг хэсэгх дийр хньбастустай.Амралтг йудаанхугацаагаарявахньбиеболоодсэтгэлийг тамирдуулдаг гэдгийг б мартаарай.

Spread the word. Share this post!

About the Author