ӨСВӨР НАСНЫХНЫ АМИА ХОРЛОЛТЫН АНХААРУУЛАХ ШИНЖ ТЭМДЭГ

Миний өсвөр насны хүүхэд амиа хорлох хандлагатай эсвэл өөрийгөө гэмтээх сэдэлтэй байгаа эсэхийг би яаж мэдэх вэ? Би үүнийг хүүхэд маань энэ замаар явж байх вий гэж санаа зовсондоо асууж байгаа юм шүү. Үүний талаар мэдэж байвал зохих анхааруулах шинж тэмдэг байдаг уу? Сэтгэл гутрал үргэлж амиа хорлох эрсдэл дагуулдаг уу? Хэдийгээр сэтгэл гутрал нь…

Ахимаг насныханд сэтгэл зүйн эрүүл мэндээ дэмжих 4 аргыг сэтгэл зүйч зөвлөж байна…

Өөрийн амжилтаа жагсаах Настай хүмүүс өөрийгөө бусдад хэрэггүй болчих вий эсвэл болчихсон мэт айдсаас болон өөрийгөө хэт их дайчлах, биедээ ахадсан ажил хөдөлмөр эрхлэх гэж эрмэлздэг. Заримдаа санасандаа хүрэхгүйгээсээ болон сэтгэлээр унах, хямрах, гутрах, ганцаардах тохиолдол гардаг. Иймд юун түрүүнд өнгөрсөн болоод одоогийн амьдралдаа өөрийн хийж бүтээсэн зүйлсийнхээ жагсаалтыг гаргаад үзээрэй. Ажил мэргэжил, амьдрал ахуй,…

Сэтгэлийн шархыг эмчилвэл эрүүл аз жаргалтай амьдарч чадна

2018.03.22 Сэтгэл З й Х ний Х гжлийн Тэрг н Focus on the Family Mongolia‐Гэр Б л Анхаарлын Т вд Т вийн Тэрг н Клиник Сэтгэл Засалч: T. Хонгорзул Сэтгэлийн шархыг эмчилвэл эр л аз жаргалтай амьдарч чаднаСэтгэл харагдахг й ч маш их вд лт шархыг тээж байдаг!Тахэннэгэндамархангомдож,уурбухимдалх рч,гуниглажэвсэлсанаазовнижайж т гшиж байна уу? Эдгээр мэдрэмж…

Сэтгэл зүйн дархлааг хэрхэн сайжруулах вэ

2019.02.21Нийтлэгч: Focus on the Family Mongolia‐ Гэр Б л Анхаарлын Т вд байгууллагын тэрг н, клиниксэтгэлз йчТ.Хонгорзул Сэтгэлийн дархлаагаа хэрхэн сайжруулах вэ? Урт удаан влийг даван урин дулаан цаг наашилж буй энэ хавар цагт х м с сэтгэл санаа тогтворг й болох, сэтгэлээр унах, сэтгэл гэгэлзэх, улирлын чанартай вчин сэдэрдэг е билээ.Цагулирлынчанартайсэтгэлсанаатайвг йтэх,сэтгэлээрунах,гэгэлзэхньхэвийнб г д…

Уй гашуугаар харьцах

Ойр дотныхоо х нийг алдсан еийг хэрхэн давах вэ? Биднийамьдралдзовлоншаналалхэлжирдэгг йтэйижилхэнбидямарнэгэншалтгаанаар ойрдотныхоохэннэгэнх нийгалдахтохиолдолгардагбилээ.Бидойрдотныхоох нийгт р хугацаагаар юмуу эсвэл энэ насандаа дахиж уулзахг йгаар алдах ед бидэнд маш их гарз хохирол учирдаг билээ. Тэгвэл энэ е танд эсвэл хэн нэгэнд тулгарсан бол нийг хэрхэн даван туулах вэ? Гашуудах нь хэвийн б г д цаг хугацаа шаарддаг…