Аюулгүй Сонголт

АЮУЛГҮЙ СОНГОЛТ

хөтөлбөр нь өсвөр үе, залуучуудыг амьдралын зөв хэв маяг, өөрийгөө хөгжүүлэхэд урамшуулж эрсдэлтэй зан үйлээс зайлсхийхэд тусладаг.

Дэлхийн 60 гаруй улс оронд хэрэгждэг уг хөтөлбөр нь  өсвөр насныханд зан чанар төлөвшүүлэх замаар нөхөн үржихүйн цогц боловсрол олгох хөтөлбөр юм.

Өсвөр үе, залуучуудыг хүсээгүй жирэмслэлт, үр хөндөлт, бэлгийн замын халдварт өвчин, сэтгэл зүй болон бие махбодийн бусад эрсдлээс бүрэн хамгаалах арга зам нь гэрлэлт хүртлээ бэлгийн харилцааг тэвчих юм.