Эцэг эх байх нь галзуу хулганаар давхих мэт

Эцэг эх байна гэдэг яг л галзуу хулганаар давхихтай адил юм. Та нэгэт суусан л бол зогстол бууж чадахгүй.

Энэхүү сургалт нь хүүхэд хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаанд эцэг эхийн оролцоог хөхүүлэн дэмжиж, хүүхэд хүмүүжлийн шинэ арга хэлбэрийг хэвшүүлэхэд чиглэгдэх цогц хөтөлбөр юм.